СУРФАЈТЕ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА
  • брзина до 30 Mbps / 1 Mbps
    Неограничен сообраќај
  • за само 499 ден. месечно
  • Сите интернет пакети се припејд и важноста на пакетите е од први до први во месецот.
  • Минимална загарантирана брзина 256/256 Kbps
  • Промена на пакетите за наредниот месец се пријавува до 20-ти во тековниот.
  • ИНФЕЛ-КТВ со цел да овозможи квалитетна услуга за сите корисници, водејќи се по универзалниот принцип FAIR USAGE POLICY го задржува правото да ја корегира брзината на пакетот во зависност од остварениот вкупен трансфер.
  • Аналогната телевизија е услов за користење на било која друга дополнителна услуга на Инфел-КТВ