АНАЛОГНА ТЕЛЕВИЗИЈА

Инфел-КТВ Ви нуди 53 аналогни телевизиски канали од сите жанрови. Аналогната телевизија се пренесува преку коаксијално-оптичката мрежа која овозможува беспрекорно чиста слика и одличен квалитет.

Услови:

  • Приклучок 0 ден.
  • Месечна претплата 450 ден.
  • 2 месеци гратис за годишна претплата во готово
  • Приклучок за викенд корисници 1500 ден.
  • Годишна претплата за викенд корисници 2700 ден.
  • Дополнителен ТВ приклучок 400 ден.
  • Една месечна претплата важи за максимум 4 ТВ приемници
  • Посебни поволности за туристички објекти

Приклучи се!

*Аналогната телевизија е услов за користење на било која друга дополнителна услуга на Инфел-КТВ