НАЈДОБРИТЕ ТЕЛЕВИЗИСКИ КАНАЛИ НА ЕДНО МЕСТО

  • Почитувани, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, кое емитуваше програма преку сателит, на државно ниво, на територијата на РМ, тв програмски сервис со претежно општ формат, на македонски јазик.