ПРИПЕЈД ТАРИФЕН МОДЕЛ
Сопствена мрежа (MK-TEL):0,6 ден./мин.
Други фиксни мрежи:1,20 ден./мин.
Мобилни мрежи:7,80 ден./мин.
Меѓународни разговори:од 5,9 ден./мин.
  • Приклучок 0 ден.
  • Без годишни договори!
  • Без минимална месечна потрошувачка
  • Без скриени трошоци!
  • Можност за префрлување на број
  • Детална проверка на сметка
  • Цените се со вклучен ДДВ

Приклучи се!

Терминален адаптер
1950 ден.